Pedagógiai munka

Oktatói testületünk legfontosabb feladatának tekinti az eredményes tanuláshoz szükséges biztos háttér kialakítását, a családias légkör megteremtését.
Csoportvezetőink segítenek a megfelelő tanulási módszerek, technikák kiválasztásában, az egyéni tanulási stratégia kialakításában. Nagy hangsúlyt fektetünk a hátrányok leküzdésére, tanulóink egyéni felzárkóztatására. Ennek érdekében rendszeres szaktanári segítséget biztosítunk matematikából, idegen nyelvből, történelemből és a műszaki tantárgyakból.
Munkánk fontos részét képezi a partneriskolákkal való együttműködés, az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal és szülőkkel történő rendszeres kapcsolattartás.
Olyan légkör kialakítására törekszünk, amely lehetővé teszi diákjaink számára, hogy bizalommal forduljanak hozzánk problémáikkal.

Oktatóink

NévSzak megnevezéseElérhetőség
Kovács István (kollégiumvezető)szociálpedagógia
Bálint Líviaóvodapedagógia
Hasza Lajos Attilanémet, történelem
Kiss Zoltáninformatika, gépész műszaki tanár, rendszergazda
Kóczán Erzsébetszociálpedagógia
Simon Mártaangol műveltségterületi tanító, pedagógia
Szemes Rozálianépművelő, ének, informatikus könyvtáros